+359 88 239 1678 (Bulgaria) info@s-sport.bg

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Добре дошли в интернет сайта s-sport.bg на С-Спорт ООД!
Уважаеми клиенти,
Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате настоящия уеб сайт.
Ползвайки сайта s-sport.bg , означава че приемате и се съгласявате с настоящите Общи условия, описани по долу. Ако след запознаването им с тях НЕ ПРИЕМАТЕ тези Общи условия, моля не използвайте s-sport.bg .

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. “Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.s-sport.bg
 2. “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща
 3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от С-Спорт ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
 4. „Електронен магазин”, «Онлайн магазин», «Сайт» – настоящият уебсайт www.s-sport.bg, който предлага чрез електронна търговия спортни и други продукти и услуги.

СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин s-sport.bg e фирма С-Спорт ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, България, ул.”Гео Милев” 15/2, ДДС/VAT/ номер BG203674611, МОЛ: Евгени Иванов
Банк: УниКредит Булбанк
Сметката: 7000 1522729337
IBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7293 37
BIC(SWIFT): UNCRBGSF
1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на куриерска фирма ЕКОНТ, с която имаме сключен договор за доставки с наложен платеж.
1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

 1. В съдържанието на електронния магазин s-sport.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на С-Спорт ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин s-sport.bg единствено за персонална употреба.
 2. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин s-sport.bg става чрез неговия IP адрес.

ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящата страница съдържа общите условия, съгласно които С-Спорт ООД , , предоставя стоки на своите потребители, посредством онлайн магазина си s-sport.bg (“Сайт”).

 1. Използването на Сайта от Вас означава, че вие сте съгласен с описаните в настоящия документ условия на ползване на Сайта.
 2. Понякога ние може да сменяме условията, при които се използва нашият Сайт. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
 3. Ние може да променяме, местим, изтриваме или добавяне части от нашият Сайт.
 4. В съдържанието на Сайта са използвани материали (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн, които са собственост на С-СПОРТ ООД.
 5. Съдържанието на Сайта е предназначено единствено за персонално, некомерсионално (с изключение на купуване на продукт или услуга) използване от потребителите му. Вие може да копирате материали от нашият Сайт единствено за персонална употреба. Вие не може да възпроизвеждате, публикувате, предавате, дистрибутирате, показвате, променяте, продавате, използвате или създавате производни работи от съдържанието на Сайта.
 6. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт, или във връзка с използването на този сайт остават собственост на С-СПОРТ ООД и в този смисъл С-СПОРТ ООД не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
 7. Вие сте съгласен, че С-СПОРТ ООД може да ви изпраща електронни писма с цел да ви информира за промени или допълнения в нашия сайт, продукти и т.н.
 8. Ние полагаме всички усилия да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате на вашия монитор зависят от самия монитор ние не може да гарантираме, че той ще покаже актуалните цветове.
 9. Ние не може да бъдем отговорни за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребета на този Сайт с изключение на описаното в т.10.
 10. В случаите, когато чрез Сайта е реализирана покупка С-СПОРТ ООД поема произтичащите от това задължения. Под „покупка” следва да се разбира, че ние сме Ви изпратили и вие сте платили поръчаните от Вас продукти.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин s-sport.bg получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.
 2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин s-sport.bg по реда и условията, посочени в него.
2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.
2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

 1. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.

3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от С-Спорт ООД продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
3.5. Да уведомява незабавно С-Спорт ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

 1. Електронният магазин s-sport.bg има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай s-sport.bg не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин s-sport.bg . Те остават собственост на С-Спорт ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.s-sport.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на С-Спорт ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

 1. Електронният магазин s-sport.bg :

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин s-sport.bg . Ако в резултат на ползване на електронния магазин s-sport.bg , на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин s-sport.bg.
5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 1. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин s-sport.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за С-Спорт ООД.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ
За да можете да пазарувате в нашия магазин е необходимо да създадете свой профил. Със създаването на потребителски профил, регистрираното лице:
Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира при влизане в сайта.
Изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
Получава възможност да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от s-sport.bg , както и да упражнява своите права за връщане и рекламации.
Получава достъп да текущите промоции.
Важно: Тъй като цената за доставка се изчислява според тегло, пощенски код и зона на доставка, моля обърнете внимание на правилното попълване на държава и пощенски код.
Клиентския профил се активира автоматично след попълване на регистрационната форма, поставяне на отметка на „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” и натискане на бутона “Поръчване” и може да бъде използван веднага след създаването му.
СЪГЛАСИЕ
С поставяне на отметка в поле „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване”, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Защитата на личните данни в Интернет е от особено значение за електронните комуникации и търговия.
Ето защо за нас е от изключителна важност нашите клиенти да се чувстват защитени и спокойни за своята сигурност при действията си в глобалната мрежа. При събиране на информация в процеса на регистрация, съхраняването и последваща обработка s-sport.bg се придържа изцяло към текстовете на Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
s-sport.bg се задължава да не предоставя по никакъв начин личните данни на Клиента на трети лица. s-sport.bg се задължава да използва личните данни, които Клиента предоставя само за:

 • Обработка на клиентската пръчка.
 • Статистически цели.
 • Администриране на магазина и подобряване на обслужването.

Потребител, с регистриран клиентски профил, може по всяко време да променя своите данни, както и да изисква изтриването им от нашата информационна система. За отстраняването им е необходимо да изпратите съобщение на info@s-sport.bg, в което да изразите своето желание. Изтриването на данните ще бъде потвърдено от нас на същия e-mail, от който е изпратено искането.

 1. Подаване на лична информация

С цел закупуването на продукти или услуги от електронен магазин s-sport.bg вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя.  Електронният магазин s-sport.bg използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти или услуги. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

 1. Електронният магазин s-sport.bg :

2.1. Не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
2.2. Както и повечето сайтове автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

 1. Хипервръзки

S-sport.bg не поема никаква отговорност за   съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Поръчки се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително и през почивни дни и официални празници. Стоките, поръчани от нашия електронен магазин се доставят с куриер до адреса, указан при заявката. Цената на доставката не е включена в цената на стоките. В събота, неделя и официални празници доставки не се извършват. Поръчка, направена след 16.00ч се обработва на следващия ден. Потвърждение на поръчката от наша страна се извършва най-късно до 24ч. след получаването и.

Уважаеми клиенти!
Ако по време на създаване на Вашия профил не намирате желаема стока но желаете да поръчате, използвайте опцията “Свържете се с нас по имейл” (намира се най-горе на сайта) и посочете Име/Код на продукта/Размер/ Цвят/Брой. След като обработим запитването, ще получите e-mail с цена и възможни срокове за доставка.
КАК ДА ПОРЪЧАМ?
След като сте избрали продукт, е необходимо да натиснете бутона „Добавяне в количката“. По този начин избрания продукт отива във вашата количка и от там Вие може да продължите с пазаруването, да променяте количествата на стоките или да преминете към попълване на данни.
Важно: В случай, че желаете да поръчате продукт, който има допълнителни характеристики/цвят, размер…/, е задължително да ги уточните при поръчката. В случай, че не го направите, избрания продукт няма да бъде добавен в количката. *Пример: при избор на маратонки е задължително да бъде избран размер.
СТАТУС И ИСТОРИЯ НА ПОРЪЧКИТЕ
От момента на поръчване до получаване на продуктите, Вашата поръчка ще придобива различен статус. Можете да проверявате статуса и историята на Вашите поръчки по всяко време, като влезете във вашия акаунт и изберете „Поръчки”. При всяка една промяна, ще бъдете уведомявани по e-mail, в който освен данните за поръчката ще виждате и текущия и статус.
В случай, че поради някаква причина не можем да изпълним Вашата поръчка, ще получите e-mail със състояние на поръчката „Отказана поръчка”.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
За максимална сигурност, плащания се извършват чрез услугата “Наложен платеж” (Cash on Delivery).  Стоката се заплаща при получаването й от куриера или в клона на ЕКОНТ.
или
«По Банков път»(Direct Bank Transfer) според посочените банкови детайли.
При избиране на този начин , Вие извършвате банков превод към сметката на фирма “С-Спорт« ООД.
В този случай, поръчката ще бъде изпълнена след получаването на превода.
ЦЕНИ НА САЙТА И ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ S-SPORT.BG
Цените на сайта са с включено ДДС и без включена цена за доставка.
При приключване на поръчката Вие ще видите във Вашата количка цената на заявените продукти без ДДС, на отделен ред стойността на ДДС, цена за доставка и крайната сума.
При оформяне на поръчките не събираме никакви допълнителни такси и не изискваме никакви допълнителни плащания, освен обявените.
ДОСТАВКА
Доставките се извършват съгласно ценоразписа на куриерска фирма “ЕКОНТ” от гр.София.
Важно: Не се доставят пратки до пощенска кутия. Пратките се доставят до адреса на купувача, посочен при оформяне на поръчката или удобен за вас клон на Еконт. Не е задължително доставката да се извърши лично до посочения по име, като в такъв случай пратката се предава на лице, което е упълномощено да я предаде на указания в товарителницата получател.
Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни.
Възможно е също така закупуването и получаване на стоката директно на място в нашия шоу-рум на адрес: Squash&Fitness Club „EASY“, гр.София 1756, Студентски град, ул.“проф.Боян Каменов“ 6 (срещу бл.4)
ПРИЕМАНЕ НА ПРАТКАТА
Преди да подпишете, че приемате пратката се уверете, че продуктите не са увредени при транспорта и/или опаковката не е с нарушена цялост. В такъв случай трябва да изискате от куриера Протокол за увредена пратка. Наличието на този протокол гарантира безусловно изпълнение на Вашата рекламация.
Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и s-sport.bg се освобождава от задължението да извърши повторна доставка.
В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след като не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по новата доставка.
ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА
В случай, че поради някаква причина желаете да върнете получен продукт, можете да се възползвате от това си право в 14/четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на продукта. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден външен и търговски вид без да са отваряни и използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Разпечатването на опаковката(целофана) се счита за нарушена опаковка. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени. След получаване на върнатата стока и прегледа и, стойноста без транспортните разходи се възстановява на клиента в 30 дневен срок.
На отказ от връщане подлежат продукти, които не са в оригиналния си вид, опаковка, качество или са употребявани. При връщане на продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, не са в оригиналната опаковка и нямат придружаващи ги документи, s-sport.bg ще ги счита за невалидни и си запазва правото да не възстанови сумата, заплатена за тях .
Моля, не изпращайте обратно продуктите с наложен платеж. В този случай ще бъде отказано приемането на доставката!
РЕКЛАМАЦИИ
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
– констатирани липси;
– дефекти на стоката;
– несъответствие с обявения търговски продукт.
Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
– възстановяване на заплатената сума;
– заменяне на стоката с нова;
– отбив от цената.
Hа рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента.
При получаване на пратката Клиента трябва да провери съответствието на съдържанието и със описаното във фактурата в момента на получаването и в присъствието на куриера. В случай, че установи увреждане на съдържанието на пратката или липсващи продукти се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от Клиента и куриера.
Важно: Наличието на този протокол гарантира безусловно изпълнение на Вашата рекламация.
Във всички други случаи е необходимо да ни уведомите чрез e-mail на info@s-sport.bg, като опишете причината за рекламация и номер на поръчката. За по-лесна комуникация ще е добре в прикрепени файлове да изпратите сканирани копия на придружаващите документи, товарителницата и снимка на продукта/ако е необходимо/.
След като разгледаме Вашето искане, ще се свържем с Вас на посочения e-mail за уточняване на начина за удовлетворяване на рекламацията.
ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на:

 1. Закон за защита на потребителите;
 2. Закон за електронната търговия;
 3. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data;
 4. DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts.